Pisemne zapytanie E-2030/10 skierował: Ole Christensen (S&D) do Komisji. Stosowanie nowych przepisów w zakresie kabotażu