C-450/18. sz. ügy: A Juzgado de lo Social de Gerona (Spanyolország) által 2018. július 9-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – WA kontra Instituto Nacional de la Seguridad Social