Zadeva C-517/14 P: Pritožba, ki jo je Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. vložila 17. novembra 2014 zoper sklep Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 3. septembra 2014 v zadevi T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Komisija