Vec C-517/14 P: Odvolanie podané 17. novembra 2014 : Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. proti uzneseniu Všeobecného súdu (šiesta komora) z  3. septembra 2014 vo veci T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Európska komisia