Kawża C-517/14 P: Appell ippreżentat fit- 18 ta’ Novembru 2014 minn Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugniss e.V. mid-digriet mogħti mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fit- 3 ta’ Settembru 2014 fil-Kawża T-112/11 – Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. vs Il-Kummissjoni Ewropea