Lieta C-517/14 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2014. gada 3. septembra rīkojumu lietā T-112/11 Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. /Eiropas Komisija 2014. gada 17. novembrī iesniedza Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.