Sag C-517/14 P: Appel iværksat den 17. november 2014 af Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V.til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 3. september 2014 i sag T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V. mod Europa-Kommissionen