Дело C-517/14 P: Жалба, подадена на 17 ноември 2014 г. от Milch und Milcherzeugnisse e.V. срещу определението, постановено от Общия съд (шести състав) на 3 септември 2014 г. по дело T-112/11, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse e.V./Европейска комисия