Lieta T-628/19: Prasība, kas celta 2019. gada 20. septembrī – Teva/Komisija un EMA