Kommissionens förordning (EG) nr 748/2003 av den 28 april 2003 om fastställande av lägsta försäljningspriset för nötkött till försäljning enligt det anden anbudsförfarande som avses i förordning (EG) nr 604/2003