Schriftelijke vraag E-0967/06 van Ignasi Guardans Cambó (ALDE) aan de Commissie. Toepassing van het mededingingsrecht op de filmdistributie in de Europese Unie