Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o potpisivanju, u ime Europske unije, Sporazuma između Europske unije i Republike Cabo Verdea o izmjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Kabo Verde o pojednostavljenju izdavanja viza za kratkotrajni boravak građana Republike Kabo Verde i Europske unije