Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de dorpen en stadjes als aanjagers van plattelandsontwikkeling — uitdagingen en kansen (initiatiefadvies)