Pisemne zapytanie E-0423/05 skierowane przez: Paula Casacę (PSE) do Komisji. sprzedaży przedmiotów dołączanych do środków spożywczych