Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9163 — DA Agravis Machinery/Konekesko Eesti/Konekesko Latvija/ Konekesko Lietuva/Konekesko Finnish Agromachinery Trade business) (текст от значение за ЕИП) 2020/C 8/02