Pisemne zapytanie E-010134/10 Alyn Smith (Verts/ALE) do Komisji. Umowy handlowe a leki generyczne