A többéves pénzügyi keret felülvizsgálata az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében Az Európai Parlament 2011. december 13-i állásfoglalása a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak a többéves pénzügyi keret tekintetében az ITER-projekt pótlólagos finanszírozásának érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2011)0226 - C7-0108/2011 - 2011/2080(ACI))