Vec C-442/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hoge Raad der Nederlanden (Holandsko) 12. júna 2019 – Stichting Brein/News-Service Europe BV