Lieta C-442/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 12. jūnijā iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Stichting Brein/News-Service Europe BV