Písomná otázka E-5693/10 Carlo Fidanza (PPE) a Licia Ronzulli (PPE) Komisii. Nápoj Rebootizer