Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.8908 – AXA/XL Group) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)