Förstainstansrättens dom den 14 juli 2005 i mål T-126/03: Reckitt Benckiser (España) SL mot Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) (Gemenskapsvarumärke – Invändningsförfarande – Risk för förväxling – Bevis för att det äldre varumärket använts – Ansökan om registrering av ordmärket ALADIN som gemenskapsvarumärke – Äldre nationellt ordmärke ALADDIN – Artiklarna 8.1 b samt 43.2 och 43.3 i förordning (EG) nr 40/94)