Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie T-126/03, Reckitt Benckiser (España), SL przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) (Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Dowód na używanie wcześniejszego znaku towarowego — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego ALADIN — Słowny wcześniejszy krajowy znak towarowy ALADDIN — Art. 8 ust. 1 lit. b) oraz art. 43 ust. 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 40/94)