Esimese Astme Kohtu 14. juuli 2005. aasta otsus kohtuasjas T-126/03: Reckitt Benckiser (España), SL versus Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (Ühenduse kaubamärk — Vastulasemenetlus — Segiajamise tõenäosus — Varasema kaubamärgi kasutamise tõendamine — Ühenduse sõnamärgi ALADIN registreerimistaotlus — Varasem siseriiklik sõnamärk ALADDIN — Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 43 lõiked 2 ja 3)