Rozsudek Soudu prvního stupně ze dne 14. července 2005 ve věci T-126/03: Reckitt Benckiser (España), SL proti Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) (Ochranná známka Společenství — Námitkové řízení — Nebezpečí záměny — Důkaz o užívání starší ochranné známky — Přihláška slovní ochranné známky Společenství ALADIN — Starší národní slovní ochranná známka ALADDIN — Článek 8 odst. 1 písm. b) a článek 43 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 40/94)