Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/238 af 8. februar 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 37/2010 med henblik på klassifikation af stoffet ovotransferrin med hensyn til maksimalgrænseværdien for restkoncentrationer heraf (EØS-relevant tekst.)