Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2004 r.