Frankrikes ändring av bestämmelser om allmän trafikplikt för regelbunden lufttrafik inom Frankrike