Τροποποίηση από τη Γαλλία των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στις τακτικές αεροπορικές γραμμές εντός της Γαλλίας