Zadeva T-56/03: Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 15. marca 2006 — Bioelettrica proti Komisiji