Eiropas Parlamenta Prezidija Lēmums (2019. gada 16. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta deputātu nolikuma īstenošanas noteikumus2019/C 431/09