Nõukogu otsus, 27. märts 2017, millega uuendatakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse haldusnõukogu