Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 15/2014 ( 2014. gada 9. janvāris ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai