Kommissionens yttrande 27 oktober 2004 inom ramen för rådets direktiv 73/23/EEG om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser – Säkerhet för kosmetisk hudbehandlingsutrustning avsedd att göra huden brunText av betydelse för EES