Vec T-479/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2019 — Multifit/EUIPO (Premiere) („Ochranná známka Európskej únie — Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Premiere — Absolútny dôvod zamietnutia — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Článok 7 ods. 1 písm. b) a článok 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 2017/1001“)