Cauza T-479/18: Hotărârea Tribunalului din 19 iunie 2019 — Multifit/EUIPO (Premiere) („Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Premiere — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001”)