asia T-479/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.6.2019 — Multifit v. EUIPO (Premiere) (EU-tavaramerkki — Hakemus sanamerkin Premiere rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta)