kohtuasi T-479/18: Üldkohtu 19. juuni 2019 aasta otsus — Multifit versus EUIPO (Premiere) (Euroopa Liidu kaubamärk — Euroopa Liidu sõnamärgi Premiere taotlus — Absoluutne keeldumispõhjus — Eristusvõime puudumine — Määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkt b ja lõige 2)