Rozhodnutí Rady (EU) 2019/104 ze dne 22. května 2018 o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšené radě EU-Mexiko, zřízené podle Dohody o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy mexickými na straně druhé, ke změně rozhodnutí Smíšené rady č. 2/2000 a č. 2/2001 s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii