Opinia - Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny - Wiążący traktat ONZ w sprawie przedsiębiorstw i praw człowieka