Stanovisko - Evropský hospodářský a sociální výbor - Závazná smlouva OSN o podnikání a lidských právech