Písomná otázka E-2310/05 Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Leukémia u detí a elektrické vysokonapäťové vedenia