Mål C-303/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d’État (Frankrike) den 30 maj 2016 – Solar Electric Martinique mot Ministre des finances et des comptes publics