Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.4306 – Shell/Saint-Gobain/Avancis JV) Text av betydelse för EES