Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 314/2012 z  12. apríla 2012 , ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 555/2008 a (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o sprievodné doklady na prepravu vinárskych výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva ( Ú. v. EÚ L 103, 13.4.2012 )