Sag C-523/18: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 19. december 2019 – Engie Cartagena S.L. mod Ministerio para la Transición Ecológica, tidligere Ministerio de Industria, Energía y Turismo (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Nacional – Spanien) (Præjudiciel forelæggelse – det indre marked for elektricitet – fælles regler – direktiv 2003/54/EF – artikel 3, stk. 2 – direktiv 2009/72/EF – artikel 3, stk. 2 – offentlige serviceforpligtelser – begreb – nationale bestemmelser – finansiering af energieffektivitetsplaner – udpegning af el-energiproducenter – obligatorisk bidrag)