Komission direktiivi, annettu 27 päivänä helmikuuta 1986, tiettyjen rehu-, öljy- ja kuitukasvien siementen kaupan pitämisen rajoittamisesta siemeniin, jotka on virallisesti varmennettu ”perussiemeniksi” tai ”varmennetuiksi siemeniksi” (86/109/ETY)