Concluziile Consiliului privind combaterea crizei provocate de pandemia de COVID-19 în educație și formare 2020/C 212 I/03