Zadeva C-198/18: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 21. novembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Högsta domstolen – Švedska) – CeDe Group AB/KAN Sp. z o.o., v stečaju (Predhodno odločanje – Uredba (ES) št. 1346/2000 – Člena 4 in 6 – Postopki v primeru insolventnosti – Pravo, ki se uporablja – Postopek za evropski plačilni nalog – Neplačilo pogodbene terjatve pred stečajem – Ugovor pobota, ki temelji na pogodbeni terjatvi, nastali pred stečajem)