Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1188 z dne 20. julija 2016 o odložitvi vlaganja zahtevkov za uvozna dovoljenja v okviru tarifnih kvot, odprtih z Uredbo (ES) št. 891/2009 v sektorju sladkorja